Author - Internet Telewizja

Czym jest marketplace i dlaczego powinieneś go rozważyć?

W ostatnich latach obserwuje się wzrost popularności dystrybucji na targowiskach. Dzięki swojej pomysłowości, prostocie i niskim wymaganiom wstępnym rynki te stały się ostatnio światowym fenomenem w handlu elektronicznym. W związku z tym sukces targowisk wśród sprzedawców i klientów jest zrozumiały. (więcej…)